ENVIROTOOLS Kft.

minden, ami környezetvédelem

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek

E-mail Nyomtatás PDF


Általános üzleti feltételek


1.   Általános rendelkezések

Általános szállítási feltételek

Jelen szállítási feltételek az ENVIROTOOLS Bt.  (továbbiakban: szállító) azon partnereivel (továbbiakban: vevő) létesített üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az alábbiakban leírt feltételek nem vonatkoznak a viszonteladókkal (kivéve saját felhasználásra vásárolt terméknél) létrejött üzleti kapcsolatra, még abban az esetben sem, ha erről a szállítónak a kapcsolat létrejöttekor nincs tudomása. Viszonteladók esetében egyedi megállapodást tekint irányadónak a szállító.

2.   Árak és ajánlatok

2.1     A szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak - ha csak nincs külön jelezve - ÁFA és más adó nélkül értendőek. A szállító fenntartja jogot a kiadott árak megváltoztatására.

2.2     A szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül. A szállító fenntartja a jogot, hogy indoklással elálljon az ajánlati áron történő rendelés vagy szerződés teljesítésétől, amennyiben az rá nézve rendkívül hátrányossá válik a megváltozott körülmények miatt.

3.   Megrendelés

3.1     A szállító alapvetően írásbeli megrendelést fogad el, ez történhet levélben, faxon, e-mailben vagy weblapon keresztül. A szóban vagy telefonon adott rendeléseket a szállító csak ismert, rendszeres vevőktől fogad el. Ilyen esetekben a szállító fenntartja a jogot arra, hogy a vevőt, illetve a megrendelést leellenőrizze, abban az esetben is, ha ezzel a megrendelés teljesítése időben elhúzódik.

3.2     A szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha bárminemű kétsége merül fel a vevő fizetési készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás).

3.3     A gyorsabb szállítás érdekében, amennyiben a vevő megrendelése három munkanapon belül teljesíthető és a megrendelés egyértelmű, a szállító nem küld visszaigazolást. Egyéb esetekben a szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése történhet faxon, számítógépes faxon, levélben és e-mailben. A szállító az aláírás nélküli visszaigazolást is elismeri. A szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.Amennyiben a vevő két munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, a szállító a megrendelést, illetve a visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti.

3.4   A szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A szállítási határidő a beszállítók jelzése alapján módosulhat. Amennyiben a jelzett határidő extrém hosszú (6 hetet meghaladó) a vevőnek jogában áll az érintett tétel lemondása. A szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5   A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat a szállító magára nézve kötelezőnek tekinti. Ezek eltérhetnek az esetleges korábbi árajánlattól, elsősorban a szállítótól független okok miatt. Amennyiben a megrendelésre vonatkozóan árajánlat van érvényben, a szállítónak külön értesíteni kell a vevőt az áreltérésről, és azt indokolni is kell. Ebben az esetben a vevőnek jogában áll a megrendelés visszavonása. A szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a vevő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat iktatószámára.

3.6     A szállító listaárai általában tartalmazzák a vevő belföldi telephelyére történő szállítás költségeit is. A szállítónak jogában áll ettől a gyakorlattól akár indoklás nélkül eltérni, figyelembe véve a vevő éves forgalmát, fizetési fegyelmét és a megrendelés volumenét. Amennyiben a szállító szállítási költséget is felszámol, azt jelzi a megrendelés visszaigazolásán. A visszaigazoláson jelzett utánvétes fizetési mód automatikusan azt jelenti, hogy a szállító a számlán feltünteti a szállítási költséget is.

4.   A megrendelés teljesítése

4.1     A szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2     Határidőn túli szállításnál, ha a vevő előzetesen nem jelezte a megrendelés visszavonását, a terméket köteles átvenni.

4.3   Minden esetben a szállító joga meghatározni a szállítási módot. Külön megállapodás hiányában a vevő nem kötelezheti a szállító megbízottját a tételes áruátadásra. Amennyiben tételes átvétel nem történik, a vevőnek csak a szállítási dokumentumon (szállítólevélen) feltüntetett doboz- vagy csomagszám átvételét kell igazolnia. A vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Amennyiben a csomag nem sértetlen vagy sérülés gyanúja áll fenn, a csomagot a szállító megbízottjának jelenlétében kell felbontani és az állapotot jegyzőkönyvezni, vagy ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. Mindkét esetben haladéktalanul értesíteni kell a szállítót.

4.4   Utólagos tételes átvételnél a szállító vállalja, hogy minőségi vagy mennyiségi eltérés esetén a feltárt hiányosságot költségmentesen korrigálja. A vevő vállalja, hogy kétséges esetben nem gátolja és együttműködik az eltérés okainak feltárását, illetve átvételkori állapotában megtartja vagy visszajuttatja a reklamált terméket. Utólagos átvételnél a szállító jóhiszeműséget feltételez a vevő részéről.

5.  Minőségi megfelelés, szavatosság, garancia

5.1    A szállító törekszik arra, hogy a vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék műszaki és használhatósági paramétereiről. Ugyanakkor a szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességért vállal felelősséget.

5.2    A szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a hazai szavatosságra, illetve garanciára vonatkozó jogszabályokat tekinti irányadónak. Minőségi vagy garanciális probléma esetén a vevő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel igazolni. A szállító vállalja, hogy a reklamációt házon belül költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja a vevőt.

5.3     A szállító elfogadott minőségi vagy garanciális reklamáció esetén vállalja a termék cseréjét vagy javítását a termék, illetve a probléma jellegétől függően. A garancia a szállító telephelyén érvényes. A szállító a hibás termék által okozott közvetett károkért felelősséget nem vállal.

6.   Számlázás és fizetési mód

6.1     A számlázás, külön megállapodás hiányában, szállítólevelenként történik. A szállító a számla első példányát – a szállítási módtól függően - az áruval vagy utólag többnyire ajánlott levélben juttatja el a vevőnek.

6.2     A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 naptári nap.

6.3     A vevő késedelmes fizetése esetén a szállítónak jogában áll a mindenkori érvényes késedelmi kamat érvényesítése, a tartozás peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy felmondása.

6.4    A számla kiegyenlítéséig a szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani a vevőtől.

6.5    Amennyiben a vevő formai hiány vagy számlaelvesztés miatt megkifogásolja a számlát, a szállító az új fizetési határidőt maximum 8 banki nappal hosszabbítja meg az eredetihez képest.

7.   Záró rendelkezések

7.1     A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.2     A jelen szállítási feltételeket a szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, de visszamenőleges hatálya nincs.

7.3     A szállítási feltételek bármely másolata csak a szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.Módosítás dátuma: 2011. június 15. szerda, 10:20  

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija pillanatnyilag üres
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Webáruház


Összes termék


Haladó keresés

Webáruház termékei véletlenszerűen

23 900 Ft


311 995 Ft


238 995 Ft


23 900 Ft


129 995 Ft


89 995 Ft


23 800 Ft


22 300 Ft


17 600 Ft


6 900 Ft


22 300 Ft


19 799 Ft


269 995 Ft


254 995 Ft


285 995 Ft


329 995 Ft


22 300 Ft


18 600 Ft


20 500 Ft


19 799 Ft


20 400 Ft


20 400 Ft


115 995 Ft


21 300 Ft


20 800 Ft


21 300 Ft


162 995 Ft


21 800 Ft


6 900 Ft


19 799 Ft


21 300 Ft


22 899 Ft


19 799 Ft


238 995 Ft


329 995 Ft


Page Rank


Hírek röviden

Joomla! 1.5 - 'Érezze meg a szabadságot'!. Soha nem volt ilyen könnyű saját dinamikus weblapot készíteni. Kezelje a tartalmat a legjobb CMS adminisztrációs kezelőfelületből, és elvileg az Ön által beszélt bármely nyelven.